PROJECTES DE CARÀCTER ASSISTENCIAL

EN COL·LABORACIÓ AMB L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU.

Aquesta col·laboració s’ha desenvolupat a través de la participació en tres programes:

“Programa Ajuda a les famílies”: l’objectiu del qual és oferir ajudes econòmiques a les famílies de nens ingressats en el HSJD per a fer front a les despeses d’allotjament, alimentació, i transport que requereixen les hospitalitzacions de llarga estada.

“Programa Cuida’m”: en el marc de la cooperació internacional oferint tractaments medico quirúrgics de gran complexitat a nens/as de qualsevol país del món els sistemes sanitaris del qual no puguin oferir aquests tractaments o podent-lo fer no estiguin a l’abast de les famílies per falta de recursos econòmics.

Col·laboracions per a l’adquisició de material sanitari-quirúrgic.

PROJECTES DE CARÀCTER CIENTÍFIC

Les entitats i els projectes en els quals la Fundació ha col·laborat són:

FUNDACIÓ FERO

La prevenció i detecció primerenca són dos dels objectius principals en la lluita contra el càncer. Al més aviat possible es detecta un càncer majors possibilitats de dissenyar i iniciar una estratègia terapèutica per a fer-li front, així com utilitzar tractaments menys agressius.

A través de la Fundació Fero, la Fundació Colet col·labora en un Projecte que lidera VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia) sobre “la biòpsia líquida” en malalties ginecològiques. A través d’una simple anàlisi de fluids del cos, s’extreuen petits fragments de material tumoral així com cèl·lules canceroses.

FUNDACIÓ CLÍNIC DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Durant més de tres anys la Fundació Colet, en col·laboració amb la Fundació Clínic, de l’Hospital Clínic de Barcelona, ha destinat recursos a un projecte que consistia en un assaig clínic en col·laboració amb altres quatre Hospitals espanyols (Hospital de Santa Cruz i Sant Pau de Barcelona, Hospital Josep Trueta de Girona, Hospital de Navarra i Hospital d’Albacete) en el qual s’administrava un nou tractament antioxidant als pacients amb ictus de menys de 3 hores d’evolució. Aquest tractament consisteix en una preparació de carbonat de liti, àcid úric i manitol al 5%.

Aquest nou fàrmac ha donat resultats molt prometedors en laboratoris d’experimentació animal així com en un petit grup de pacients amb ictus.

FEFOC

La Fundació Fefoc és una fundació destinada a fer divulgació científica, millorar l’educació pública, la informació sobre el càncer i donar suport a la formació contínua dels professionals de la salut. La nostra Fundació ha col·laborat en diversos programes.

PROJECTES DE CARÀCTER SOCIAL

“TOTS A TAULA”

El Projecte “Tots a Taula” sorgeix l’any 2016 en un context de crisi econòmica i elevada taxa de desocupació.

El nostre projecte pretén garantir, de forma gratuïta, com a mínim, un menjar saludable al dia, a aquelles persones que no disposen de recursos o aquests, per diversos motius, siguin insuficients.

En col·laboració amb entitats socials, com són l’ONG “Nutrició sense Fronteres”, Serveis socials de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Residència Infantil Emmanuel en col·laboració amb Creu Vermella i la Fundació Carles Blanch, la Fundació atén les necessitats d’alimentació de col·lectius en situació de precarietat econòmica, persones majors en situació de dependència, mobilitat reduïda i aïllament social, tot això en interès a garantir el Dret Universal a l’Alimentació.

La Fundació desenvolupa el projecte “Tots a Taula” de forma directa, gestionant un punt d’elaboració i distribució de menjar preparat a Esplugues de Llobregat. En el desenvolupament del projecte participen professionals, directament contractats per la Fundació, les tasques de la qual són la compra de mercaderies de proximitat i de qualitat, la confecció de menús saludables i equilibrats per a la seva posterior elaboració i envasament dels plats preparats llestos per a ser distribuïts.

L’establiment “Tots a Taula” ofereix menús consistents en un primer i un segon plat, tals com, sopes, cremes, pastes, arrossos, llegums, carns, peixos i ous. Els plats són envasaments i termo-segellats en safates individuals.