OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ

Els objectius de la Fundació Dr. Melchor Colet són:

  • La promoció d’estudis i la concessió d’ajudes per a fomentar la recerca i la formació científica de la medicina.
  • La concessió d’ajudes per a la millora assistencial de les persones que sofreixen problemes de salut i els seus familiars.
  • La prestació directa de serveis d’assistència i suport a aquells que es troben en situació de precarietat i/o exclusió social. Inscrita a la Secció d’Entitats Privades d’Iniciativa Social, amb el número de registre E05494, del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (Registre S10575).

Per a fer realitat aquests objectius, la Fundació ve subscrivint convenis de col·laboració amb diferents entitats, públiques i privades, de caràcter hospitalari, científic i assistencial.