Després de dos anys de pandèmia i una crisi econòmica que ha deixat a una part de la població en les “cues de la fam”, la Fundació Dr. Melchor Colet i la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents han signat un conveni de col·laboració, amb la participació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Cornellà, per a fer arribar el menjar de “Tots a Taula” a aquells veïns de la ciutat que tenen dificultats per a tenir assegurada un menjar saludable al dia.

Gràcies a aquest nou conveni, la Fundació Dr. Melchor Colet atendrà les necessitats alimentàries de 25 persones més cada dia.

L’estreta col·laboració amb els serveis socials i la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents, ens ajuda a contribuir a la disminució de les desigualtats alimentàries alhora que es fomenta l’autonomia de les persones usuàries del servei. Tot això amb l’objectiu de lluitar contra la desigualtat social.