Durant la pandèmia més de 700.000 persones han estat ateses pel Tercer Sector i un 30% d’elles no havien sol·licitat abans ajuda a aquestes organitzacions. Les administracions es troben desbordades i incapaços de donar resposta ràpida als més vulnerables de la nostra societat. La crisi econòmica social i sanitària ha posat de manifest les mancances de recursos del nostre sistema assistencial. Les entitats socials han demostrat, una vegada més, que aconsegueixen arribar on les administracions públiques no poden, convertint-se en imprescindibles en la realització de polítiques socials actives.

La Fundació Dr. Melchor Colet, no ha estat aliena a aquests moments de dificultat i vol agrair la nova col·laboració amb Banc dels Aliments, que ha permès que pugui continuar oferint l’alimentació bàsica mensual de moltes famílies garantint així el dret universal a l’alimentació de qualsevol persona.